Založení s.r.o.

create your own web page for free

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností, kterou majektově vlastní společníci a statutárním orgánem je jednatel. Je to oblíbený a flexibilní způsob podnikání, jehož hlavní výhodou je, že společníci ručí za závazky pouze do výše svých nesplacených vkladů, přičemž platí, že vklady společníků jsou z 99 % vždy plně splaceny, takže za závazky následně ručí pouze obchodní společnost svým kapitálem.

Je nutné si na začátek rozmyslet základní parametry, tedy název společnosti, sídlo společnosti, základní kapitál společnosti, kdo bude společníky, jaké podíly a vklady bude každý z nich vlastnit, kdo bude jednateli, jak budou jednat a další podrobnosti.

Proces založení společnosti začíná přípravou nezbytných podkladů:

    - zmocnění od společníků pro nás k založení společnosti

    - doložením souhlasu s umístěním sídla společnosti (úředně ověřený podpis) 

    - čestným prohlášením jednatele či jednatelů (úředně ověřený podpis) 

    - výpis z rejstříku trestů jednatele či jednatelů

 
podpora@zakladaci.cz

+420 733 214 891

či využijte kontaktní formulář